Product List

ZεAhxAlaAlaThrLys(Boc)ProThrAspGlyAsnOH
ZεAhxAlaAlaOH
Zyxin (mouse strain ICR ′ Swiss Webster gene zyx reduced)
Zyxin (mouse gene zyx reduced)
Zyxin (human clone hZyx-20 gene zyx reduced)
Zyxin (Drosophila melanogaster gene Zyx102 isoform zyx102.6)
Zyxin (Drosophila melanogaster gene Zyx102 isoform zyx102.44)
Zyxin (Drosophila melanogaster gene Zyx102 isoform LD06023)
Zyxin (Drosophila melanogaster clone 44 gene Zyx102)
Zymosan A
Zymonic acid
Zygosporin G
Zygosporin E-acetat
Zygolone A
Zygocin (Zygosaccharomyces bailii strain 412 gene ZYG precursor)
Zygadenine sulfate
Zygadenine 3-acetate
Zy 15109
ZwA
Zuurbergenin
Zuclopenthixol hydrochloride
Zuclar 1000
Zr[μ-((SiMe2)2(η(5)-C5H3)2)]Me(η(2)-CMeN(t)Bu)
Zr[μ-((SiMe2)2(η(5)-C5H3)2)]Me(η(2)-CMeN(2,6-Me2C6H3))
Zr[η(2)-C(NMe2)=N(2,6-dimethylphenyl)]3(η(2)-C(SiPh2Bu(t))=N(2,6-dimethylphenyl))
Zr[xylenol orange]
Zr[tert-BuN(CH2CH2C(O)Ph2)2][CH2Ph]2
Zr[tert-BuN(CH2CH2C(O)Me2)2][CH2Ph]2
Zr[tert-BuN(CH2CH2C(O)Me2)2]2
Zr[tBu-OPO]2
Zr[tBu-OPO](OtBu)2(THF)
Zr[tBu-ONPyrO]Bn2
Zr[ortho-(Me3SiN)2C6H4]2
Zr[TeSi(SiMe3)3]4(1,2-bis(dimethylphosphino)ethane)
Zr[N-[(N,N-dimethylamino)dimethylsilyl]-2-pyridylamidate]Cl3LiCl(THF)2
Zr[N,N'-ethylenedi(5-tert-butyl-pyrrol-2-ylaldiminate](benzyl)
Zr[MeN(CH2CH2C(O)Ph2)2][CH2SiMe3]2
Zr[MeN(CH2CH2C(O)Ph2)2][CH2Ph]2
Zr[MeN(CH2CH2C(O)Ph2)2][CH2Ph](1+)[B(C6F5)3(CH2Ph)](1-)
Zr[MeN(CH2CH2C(O)Ph2)2]Me2
Zr[MeN(CH2CH2C(O)Me2)2][CH2Ph]2
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H4)][η2-PhCH2CN(C6H3Me2-2,6)](CH2Ph)
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H4)](CH2Ph)2
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3iPr)][η2-PhCH2CN(C6H3Me2-2,6)]Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3iPr)][η2-CH2SiMe3CN(C6H3Me2-2,6)]Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3iPr)](CH2SiMe)Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3SiMe3)][η2-CH2SiMe3CN(C6H3Me2-2,6)]Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3SiMe3)][η2-CH2PhCN(C6H3Me2-2,6)]Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3SiMe3)](CH2SiMe3)Cl
Zr[Me2Si(η5-C5Me4)(η5-C5H3Me)][η2-Si(CH3)3CH2CN(C6H3Me2-2,6)]Cl

Categories